Renovaties

Hoe kan JBTledEurope BV u bij een te renoveren verlichting helpen?

  • Door een vrijblijvend gesprek hierover, bij voorkeur op locatie.
  • Door het uitvoeren van een fysieke verlichtingsscan (opname in het pand) met een uitgebreide rapportage. In deze rapportage staan de aanbevelingen en een uitgewerkt investeringsplan beschreven.
  • Deze scan gaat er vanuit dat er één op één op basis van nieuw voor oud vervangen wordt
  • De volgende stap kan zijn dat er op basis van de bevindingen een actueel verlichtingsplan moet worden ontworpen. Die maken wij vanzelfsprekend ook voor u, het plan is uw eigendom en wordt fysiek (print) geleverd en toegelicht.
  • Bij een verstrekte opdracht aan JBTledEurope BV worden de kosten van een uitgevoerde scan en het verlichtingsplan in mindering gebracht op de opdrachtsom;
  • Ieder project wordt van start tot finish begeleid door een vaste projectcoördinator.